หมอ!!ไม่ต้องฆ่าโจรแค่ทำให้สล…

หมอ!!ไม่ต้องฆ่าโจรแค่ทำให้สลบแล้วจับไปอยู่กับนักมายากลพอ~=.,=