หนูโจเซฟลูก!!มันกินไม่ได้!!มั…

หนูโจเซฟลูก!!มันกินไม่ได้!!มันไม่ใช่ของกิน!!!คายมันออกม๊าาาาาา!!!