Nước ồ hố đậm đặc :”>

“>

Ta chẳng bao giờ nghiêm túc làm truyện cả #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad