พวกมึงเล่นไรกันวะมาช่วยกูป…

พวกมึงเล่นไรกันวะมาช่วยกูปั่นไฟก่อน